در حال بارگزاری ...

افزایش لیست قیمت های سیستم های اماکن

درتاریخ 18-06-99 بافزایش قیمت

 

دلار به 252,000 ريال موجب گرانی

 

اجناس امنیتی شد!

 

 اما ما همچنان با قیمت قبل میفروشیم!

آیا گرانی موجب کاهش امنیت میشود؟

بله!

با افزایش گرانی هزینه درآمدی مردم از نظر ارزش مالی کاسته میشود چرا که همچنان با افزایش تورم میزان درآمد آنها افزایش پیدا نمیکند!

و به همین جهت با میزان بیشتر فقر رو برو میشویم که نتیجه آنها سرقت و دزدی است !

جالب توجه این است که مردم فکر میکنند که هزینه های واجبتری از قویتر کردن امنیت محل کار و زندگی خود دارند به همین جهت از بهره بردن وسرمایه گذاری در این بخش خوداری میکنن!

 

سرمایه گذاری یا هزینه ؟

جواب قطعا سرمایه گذاری است!

امروزه هزینه های بسیار زیادی برای تشکیل یک زندگی ساده باید کرد!

شاید تا به امروز شما در محل زندگی خود با LCD که 5سال پیش به قیمت یک میلیون تومان خریده اید به سر میبرید پس سری به بازار LCDفروش ها ی جمهوری بزنید تا کمی از قیمت ها باخبر شوید!!!

 

انصراف از نظر
دسته بندی ها
محصولات
تخفیفات ویژه بهار