دتکتور های اعلام حریق

جالب است بدانیم دتکتورهای دود اعلام حریق با دتکتور های دود دزدگیر متفاوت هستند نه از نظر کارایی بلکه از نظر اینکه نمیتوان جای یکدیگر از آنها بهره برد . از نظر کاریی تمامی این دتکتورها یک کار مشخص را انجام میدهند وظیفه اصلی آنها این است که به محض تشخیص دود این تشخیص را به دزدگیرهایی که قابلیت اتصال دارند انتقال داده ودزدگیر تحریک شده و این هشدار را با تماس و پیامک به مدیران خود انتقال میدهد .

باید توجه داشت که گاهی از سنسور های ترکیبی یاد میشود که این سنسور ها علاوه حساس بودن نسبت به دود نسبت به حرارت نیز حساس میباشد و تمامی مدل های این سنسورها را معرفی میکنیم.