فوکوس ( Focus )

دزدگیر اماکن فوکوس

جالب است بدانیک این دستگاه را شرکت آنیک به سفارش تولید کرده است و هیچ فرقی با دستگاه آنیک از لحاظ کارایی و کاربری ندارد و جالبتر این است اگر این دستگاه را خریداری و نصب بفرمایین باید نرم افزار مربوط به دستگاه آنیک را برای کارکردن با دستگاه فوکوس دانلود کنید .