هاپینگ(Hopping code)

hopping code  در زبان انگلیسی به معنی کدهای جهشی یا پرشی میباشد.به این منظور که در این مدل ریموت کنترلرها با هر بار سوئیچ کردن ریموت کد متفاوتی ارسال میشود.که همین موضوع باعث امنیت بالای این نوع ریموت کنترلرها  شده است.این نسل از  ریموت کنترلرها به طور کل غیر قابل کپی کردن میباشند.

انواع ریموت کنترلرهای Hopping Code شرکت سایلکس:

1.ریموت UNIX(433.92MHZ)

2.ریموت PRIME(433.92MHZ) این ریموت دارای LED قرمز رنگ میباشد.

3.ریموتPRIME(315MHZ) این ریموت دارای LED زرد رنگ میباشد

4.ریموتLENEX(433.92MHZ) این ریموت دارای LED قرمز رنگ میباشد

5. ریموتLENEX(315MHZ) این ریموت دارای LED زرد رنگ میباشد