آواکس ( AVAX )

آواکس برندی تولیدی - وارداتی است که در زمینه دزدگیر وسعت تولیدات خود را بالا برده و دست به تولید لوازم های مختلف اماکن زده است ولی تا کنون تولیدی در زمینه چشمی نداشته و فقط دست به تولید سنسور هایی نظیر دود و مگنت و بلندگو و آژیر و دستگاه دزدگیر زده است .