مکسرون ( MAXRON )

مکسرون از برندهای وارداتیی است که زیر پرچم شرکت فراگستر میباشد ، منو وگویش فارسی دارد و لوازم جانبی زیادی را با برند خود تولید (وارداتی ) نموده است .