جی ام کا ( GMK )

از نمونه سنسور هایی است که انحصار خود شرکت GMK  است و این بدین معنی نمیباشد که از آن برای مابقی پنل های دزدگیر نتوان استفاده کرد .

این محصول به دلیل سیمی بودن آن در تمامی پنل های دزدگیر قابل استفاده میباشد .

معیاری که این چشمی ها را از یکدیگر متمایز میکند

1-     عمق دید ( یعنی فاصله چشمی تا جسم متحرک )

2-     میزان سرعت و قدرت عملکرد

3-     خطای چشمی در برابر عواملی چون سرما و گرما آفتاب و در تاریکی و...