بتا ( Beta )

این شرکت در محدوده وسیعی از لوازم الکترونیکی فعالیت میکند ولی در زمینه تولید چشمی های سیمی دزدگیر اماکن اقدامی انجام نداده است وبرای پنل دزدگیر این شرکت میتوان از برندهای دیگر بهره برد.