ُسایلکس ( silex )

سنسور های سیمی سایلکس ( silex )

سایلکس یکی از برند های اقتصادی بازار میباشد که بصورت انحصاری سنسور چشمی انحصاری از خود ندارد ومیتوان از تمامی سینسورهای سیمی موجود در بازار برای تجهیز کردن آن استفاده کرد ،توجه داشته باشید که توضیحات بیان شده برای استفاده از سنسور های بیسیم آن صادق نیست و سنسور مربوطه بیسیم این دزدگیر را میتوان در قسمت سنسور های بیسیم جست و جو نمود.